Hotărâri de consiliu

Titlu document:Descriere scurta document:Emis la data de:
HCL 13/2023Privind aprobarea inchirierii suprafetei de 76 ha,in punctul “Baba Mare”,bloc fizic 421,ca urmare a rezilierii contractului de inchiriere islaz comunal nr.1045/10.05.2022 pasune apartinand domeniului privat al UAT PARDOSI2023/05/10
HCL 12/2023privind achizitionare microbuz electric nepoluant 19+1 locuri2023/04/28
HCL 11/2023privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pardosi,judetul Buzau2023/04/28
HCL 10/2023Privind aprobarea ȋncherii protocolului de colaborăre a UAT Pardosi,judetul Buzau, cu MMSS, în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 1309632023/03/31
HCL 9/2023Privind privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate/ propriu al Primariei comunei Pardosi, Consiliului Local Pardosi-familia ocupationala „Administratie.2023/03/31
HCL 8/2023Privind indexarea cu rata inflatiei a valorilor impozabile,impozitelor si taxelor locale,precum si amenzilor pentru anul fiscal 20242023/03/31
HCL 7/2023Privind aprobarea dizolvarii,lichidarii si radierii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Progaz Buzau 2020”2023/02/28
HCL 6/2023Privind majorarea chiriei datorate de pers fizice titulari ai contractelor de inchiriere ce au ca obiect terenurile(islaz comunal) din domeniul public si privat al Comunei Pardosi2023/02/28
HCL 5/2023Privind aprobarea contului de executie aferent trim IV,an 20222023/02/28
HCL 4/2023Privind alegerea presedintelui de sedinta pe cel mult 3 luni2023/02/28
HCL 3/2023Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Pardosi,Consiliului local Pardosi-familia ocupationala „Administratie”2023/01/26
HCL 2/2023Privina aprobarea programului annual de achizitii publice pe anul 20232023/01/26
HCL 1/2023Privind aprobarea bugetului comunei Pardosi pe anul 20232023/01/26
HCL 25/2019privind aprobarea acoperirii definitiva a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare (sursa A) a bugetului local din excedentul anului precedent2019/09/30
HCL 24/2019privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pardosi, jud. Buzau2019/09/30
HCL 23/2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al comunei Pardosi, jud. Buzau2019/09/30
HCL 22/2019privind aprobarea cantitatii de 1000litrii motorina si asigurarea accesului utilajelor la frontul de lucru in scopul decolmatarii albiei minore a paraului Calnau pe sectorul aval de trecerea catre satul Valea Schiopului pe DC 117 catre SGA Buzau2019/08/27
HCL 21/2019privind aprobarea intocmirii amenajamentului silvic al fondului forestier propietate a comunei Pardosi, jud. Buzau2019/07/31
HCL 20/2019privind aprobarea cantitatii de 2000litrii motorina si asigurarea accesului utilajelor la frontul de lucru in scopul decolmatarii albiei minore a paraului Calnau pe sectorul aval de podul rutier de pe DJ220 si pana la trecerea catre satul Valea Schiopului pe DC 117 catre SGA Buzau2019/07/31
HCL 19/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reanilitare prin asfaltare drumuri locale in comuna Pardosi, jud. Buzau”2019/06/21
HCL 18/2019privind stabilirea pretului de vanzare a fanului de pe terenurile administrate de Primaria comunei Pardosi, jud. Buzau2019/06/21
HCL 17/2019privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pardosi, jud. Buzau2019/06/21
HCL 16/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri satesti si reparatii podete pe raza satului Pardosi, Etapa III” reprezentand noua valoare a investitiei2019/05/23
HCL 15/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri satesti si reparatii podete pe raza satului Pardosi, Etapa II” reprezentand noua valoare a investitiei2019/05/23
HCL 14/2019privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Pardosi pentur trimestrul I al anului 20192019/05/08
HCL 13/2019pentru aprobarea participării comunei Pardosi prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/25
HCL 12/2019privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Primarului comunei Pardosi, Consiliul local Pardosi – familia ocupationala „Administratie” ca si indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului local incepand cu 01 ianuarie 20192019/04/25
HCL 11/2019privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20182019/04/25
HCL 10/2019privind aprobarea bugetului local pe anul 20192019/04/25
HCL 9/2019privind aprobarea acoperirii temporara a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare (sursa A) a bugetului local din excedentul anului precedent2019/03/29
HCL 8/2019privind completarea Programului anual de achizitii publice pentru anul 20192019/03/29
HCL 7/2019privind aprobarea lucrarilor de curatare si taiere a crengilor si arborilor de pe domeniul public, din culoarul de siguranta a liniilor electrice situate pe domeniul public si privat din extravilanul localitatilor comunei Pardosi, jud. Buzau2019/03/29
HCL 6/2019privind aprobarea cantitatii de 500litrii motorina si asigurarea accesului utilajelor pe domeniul public in scopul decolmatarii albiei minore a paraului Calnau pe sectorul aval de podul rutier de pe DJ220 si pana la trecerea catre satul Valea Schiopului pe DC 117 catre SGA Buzau2019/03/29
HCL 5/2019privind aprobarea acoperirii temporara a deficitului sectiunilor de functionare si dezvoltare (sursa A) a bugetului local din excedentul anului precedent2019/02/28
HCL 4/2019privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii „Consolidare si refacere in satul Chiperu pe DC 175, comuna Pardosi, jud. Buzau” reprezentand noua valoare a investitiei2019/02/28
HCL 3/2019privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Pardosi, respectiv al satelor: Pardosi, Costomiru, Valea lui Lalu, Chiperu, Valea Schiopului2019/01/31
HCL 2/2019privind aprobarea Planului anual de achizitii publice pe anul 20192019/01/31
HCL 1/2019privind aprobarea Planului anual de actiuni sau lucrari de interes local ce se vor efectua de beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/20012019/01/31

Comments are closed.