HCL nr. 3 din 26.01.2023 Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Pardosi,Consiliului local Pardosi-familia ocupationala „Administratie”

hcl-nr-3-din-26-01-2023
Bookmark the permalink.